Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten op onze site kunnen afwijkende regelingen gelden, die in dat geval hieronder afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als zij duidelijk aan een bepaalde natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG). De volgende voorschriften informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens door de aanbieder.

Consensus GmbH Fiscaal adviesbureau
Peter Rasch
Contrescarpe 5
28203 Bremen-Centrum

Telefoon: 0421 - 33 89 60
eMail: info(at)consensusgmbh.de

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet veiligheidslacunes vertoont en dat volledige bescherming tegen toegang door derden derhalve onmogelijk is.

Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetgebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Zij dienen om onze aanwezigheid op internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde "sessiecookies", die na afloop van uw bezoek weer worden gewist.
In sommige gevallen verschaffen deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het in de cookies opgeslagen IP-adres. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te verschaffen tot onze site.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Servergegevens

Om technische redenen worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd die uw internetbrowser aan ons of aan onze webruimteleverancier doorgeeft (zogenaamde serverlogbestanden):

- Browsertype en -versie
- Gebruikt besturingssysteem
- Website vanwaar u ons bezoekt (referrer URL)
- Website die u bezoekt
- datum en tijd van uw toegang
- Uw Internet Protocol (IP) adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

Contactmogelijkheid

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dat geval worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van het contact. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld.

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd, op onze website. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw websitebezoek, met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen.
Wij gebruiken Google Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp" op onze website. In dat geval wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte al ingekort en dus geanonimiseerd.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal, volgens haar eigen informatie, uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bovendien biedt Google een deactivatie-add-on voor de meest gangbare browsers, waarmee u meer controle krijgt over welke gegevens Google verzamelt over de websites die u bezoekt. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De add-on voor de deactivering van de browser van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan andere webanalysediensten die wij kunnen gebruiken. Voor meer informatie over het installeren van de browser add-on, klik op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

Op onze website gebruiken wij componenten (video's) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Daarbij maken wij gebruik van de door YouTube geboden optie " - uitgebreide gegevensbeschermingsmodus - ".

Wanneer u een pagina bezoekt die een ingebedde video bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser te informeren.

Volgens de informatie van YouTube worden in de " - uitgebreide gegevensbeschermingsmodus -" alleen gegevens doorgegeven aan de YouTube-server, met name welke van onze internetpagina's u hebt bezocht toen u de video bekeek. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube-ledenaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de privacy van YouTube vindt u op de volgende link van Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Jetpack gebruiken met wordpress.com STATS

Wij gebruiken de Jetpack-component van Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten van Amerika, op onze website met behulp van de technologie van Quantcast Corp., 201 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten van Amerika. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens voor webanalyse verzameld met behulp van cookies en opgeslagen in de VS. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker, zodat de internetbrowser van de bezoeker kan worden herkend. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking, maar voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens door de Jetpack-component kan voor de toekomst bezwaar worden gemaakt als u via de pagina http://www.quantcast.com/opt-out in uw browser een opt-out cookie instelt. Als u alle cookies van uw browser moet verwijderen, moet het proces worden herhaald.

Gebruik van Slideshare

Wij gebruiken onderdelen van de aanbieder Slideshare.com op onze website. Deze dienst wordt geleverd door SlideShare Inc., 1 Montgomery St., Suite 1300, San Francisco, CA 94104, en is geïntegreerd in onze website met behulp van een zogenaamde 2-klik oplossing. Door gewoon onze site te bezoeken, worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de provider Slideshare.com. Alleen als de start van de onderdelen van de aanbieder Slideshare.com handmatig door u wordt geactiveerd, worden persoonsgegevens aan Slideshare.com, Google Analytics en ComScore doorgegeven en in de VS opgeslagen. Bovendien wordt in uw browser een cookie geplaatst. Wij hebben geen enkele invloed op de door de aanbieder Slideshare.com verzamelde gegevens en diens procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn ook niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden ervan of een door Slideshare.com opgegeven opslagperiode. Nadere informatie hierover is te vinden op http://www.slideshare.net/privacy.

ComScore (hoofdkantoor Reston, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190) slaat de aldus verkregen gegevens op in de vorm van een "gebruikersprofiel". ComScore evalueert dit "gebruikersprofiel" met het oog op het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en/of marktonderzoek. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken en opslaan van deze gebruikersprofielen door ComScore. Om dit recht van bezwaar uit te oefenen, moet u contact opnemen met comScore, Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door comScore is te vinden op http://www.comscore.com/ger/Ueber_Uns/Datenschutz.

Gebruik van Google Adwords

Wij maken ook gebruik van het Google-reclame-instrument "Google-Adwords" om reclame te maken voor onze website. In dit kader maken wij gebruik van de analysedienst "Conversion Tracking" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Google, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze zogenaamde "conversiecookies" verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u, als gebruiker, op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De informatie die met behulp van de "conversiecookies" wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders via "Google Adwords" ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van de "conversiecookies" voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies algemeen deactiveert of specifiek alleen de cookies van het domein "googleadservices.com" blokkeert.

U kunt het privacybeleid van Google in dit verband vinden op de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Informatie / Intrekking / Verwijdering

Overeenkomstig de federale wet op de gegevensbescherming kunt u gratis contact met ons opnemen als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen of herroepen van gegeven toestemming. Wij wijzen erop dat u het recht hebt onjuiste gegevens te corrigeren of persoonsgegevens te wissen indien deze eis niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Model gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner