Onze wereld is digitaal geworden en dat betekent dat cijfers en gegevens ook elektronisch worden uitgewisseld. Het is echter belangrijk op te merken dat wij bij de uitwisseling van financiële gegevens te maken hebben met zeer gevoelige gegevens die speciaal moeten worden beschermd. Dit betekent dat er speciale maatregelen moeten worden genomen om het te beschermen. Digitalisering is dus niet alleen digitaliseren, maar ook de juiste randvoorwaarden scheppen die veilig zijn en voldoen aan de eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten. We steunen je hierin.

Uw voordeel

Met behulp van een geschikt digitaal platform kunnen wij uw processen optimaliseren, de nodige gegevensbeveiliging garanderen en de uitwisseling van gegevens versnellen. De digitale samenwerking tussen u en ons verloopt via het datacentrum DATEV. Als klant scant u uw documenten en stuurt ze door via het datacenter, zodat wij er ook toegang toe hebben.

De gedigitaliseerde documenten blijven in het documentenarchief en zijn te allen tijde beschikbaar voor alle bevoegde personen. Zo kunnen we qua tijd en ruimte onafhankelijk van elkaar werken en kun je ook gemakkelijk alternatieve werkmodellen invoeren, zoals het thuiskantoor. Elektronische gegevensuitwisseling is eenvoudig, veilig, snel, flexibel en vermindert het administratieve werk.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag!

Onze diensten

Digitale financiële boekhouding

  • Rechtszekerheid voor onlinedocumenten

  • Snelle en gemakkelijke verzending van ontvangstbewijzen en gegevens
  • Constante beschikbaarheid van de kerncijfers van de onderneming
  • Digitale loonadministratie voor uw werknemers
  • Hoge gegevenszekerheid
  • Plaatsonafhankelijke, vereenvoudigde correspondentie met cliënten

Digitale loonadministratie

  • Voorafgaande looninvoer: U kunt uw loongegevens zelf vooraf invoeren. Uw gegevens kunnen dan via overeenkomstige interfaces naar ons kantoorsysteem worden overgebracht.
  • DATEV werknemers online: Hiermee ontvangen uw werknemers alle loon- en salarisdocumenten digitaal.
  • Ook andere loongegevens en documenten kunnen snel en veilig worden uitgewisseld.