Aanbieder en verantwoordelijk voor de inhoud:

Diplom-Kaufmann
Peter Rasch
Belastingconsulent
Contrescarpe 5
28203 Bremen

Tel.: 0421 / 338960
Fax: 0421 / 3389625
e-mail: (Gelieve het formulier"Contact" te gebruiken) of info (at) consensusgmbh.de

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Hanze Kamer van Belastingconsulenten Bremen
Am Wall 192, 28195 Bremen

Bevoegde kamer: Hanzehogeschool van belastingconsulenten Bremen
Am Wall 192, 28195 Bremen

Beroepstitel: belastingconsulent (toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland)

Het beroep van belastingadviseur is in hoofdzaak onderworpen aan de volgende beroepsvoorschriften:
Wet op de belastingadviesdiensten (StBerG)
Uitvoeringsverordening Wet op de belastingconsulenten (DVStB)
Beroepscode van de Federale Kamer van Belastingconsulenten (BOStB) Verordening vergoedingen belastingconsulenten (StBGebV)

Het beroepsreglement kan worden geraadpleegd op de Federale Kamer van Belastingconsulenten https://www.bstbk.de.

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27 a
Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 11 440 5961

Bekijk het certificaat van onze functionaris voor gegevensbescherming "

Wettelijke kennisgeving

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder. Dit geldt ook en in het bijzonder voor opmerkingen, discussiebijdragen en reacties daarop in verband met artikelen en bijdragen.

Externe links

Deze website bevat links naar externe inhoud ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft echter geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien echter wettelijke overtredingen bekend worden, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

Auteursrecht en naburige rechten

De website is onderworpen aan het auteursrecht.