Onze adviserende aanpak houdt niet op bij de grens. Als gevolg van de globalisering van de markten komt het internationale belastingrecht steeds meer centraal te staan in het belastingadvies.

Wij adviseren u als fiscaal resident in verband met de essentiële fiscale aspecten van een ondernemings- of beroepsactiviteit in het buitenland. Daarbij ontwikkelen wij oplossingen die dubbele belastingheffing voorkomen.

Op het gebied van ondernemers adviseren wij u met name over de omzetbelasting bij grensoverschrijdende leverings- en dienstentransacties, ondersteunen wij u bij de beoordeling van belastingconforme verrekenprijzen binnen uw ondernemingsgroep en documenteren wij deze in de juiste vorm.

Als u een niet-ingezeten belastingplichtige bent die in Duitsland actief is en/of investeringen plant of doet, ondersteunen wij u bij het vervullen van uw fiscale verplichtingen, zowel in de vennootschapsfeer (bv. bij het bepalen van de winst van een vaste inrichting of fiscale aftrekverplichtingen) als in de privésfeer (bv. belastingaangifteverplichtingen).

Wij bereiden alle noodzakelijke winstberekeningen en belastingaangiften voor u in Duitsland voor en vertegenwoordigen u bij de binnenlandse belastingautoriteiten.

Onze servicegebieden

  1. Btw-advies over grensoverschrijdende transacties
  2. Leveringen en diensten
  3. Fiscaal advies voor toekomstige investeringen in het buitenland
  4. Fiscaal advies aan buitenlandse investeerders in Duitsland
  5. Onderzoeken en documentatie van verrekenprijzen
  6. Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting
  7. Voorbereiding van de respectieve noodzakelijke belastingaangiften
  8. Handhaving van rechten in het kader van een oppositieprocedure of een gerechtelijke procedure