1

Eigendom en autonomie

Bemiddeling is gericht op de persoonlijke verantwoordelijkheid en autonomie van de conflictpartners. Zij zijn immers zelf het best in staat om hun geschil op te lossen - via bemiddeling kunnen zij, als bemiddelaars, op eigen verantwoordelijkheid een oplossing op maat uitwerken.

De bemiddelaar ondersteunt de communicatie en zorgt ervoor dat de bemiddelaars alle nodige informatie vrijgeven - maar mengt zich niet in het besluitvormingsproces en blijft altijd neutraal. Hij kiest niet de kant van één van de conflictpartners, maar ziet de verschillende standpunten gelijk en gelijkwaardig.

Vrijwillig

Bemiddeling is een vrijwillig proces. Beide partijen kunnen het op elk moment zonder rechtvaardiging beëindigen.

Vertrouwelijkheid

Alle bij de bemiddeling betrokken personen zijn tot geheimhouding verplicht

Zakelijke bemiddeling

 • Betwiste contractuele zaken
 • Conflicten tussen werknemers
 • Geschillen tussen aandeelhouders/management
 • Veranderingsprocessen in de onderneming
 • Planning van bedrijfsopvolging en erfeniskwesties
 • Bouwprojecten

Familie- en erfrechtbemiddeling

 • je wilt je partner niet kwetsen
 • wil je een minnelijke schikking
 • u wilt een snelle regeling
 • u bent geïnteresseerd in een minder dure procedure (in vergelijking met een gerechtelijke procedure)
 • u de onzekere afloop van een gerechtelijke procedure wilt vermijden
 • u hecht belang aan een vertrouwelijke procedure
 • Feitelijke en persoonlijke problemen lopen door elkaar heen
Leer meer