1

Bemiddeling - conflictoplossing door eigendom en autonomie

Bemiddeling richt zich op de persoonlijke verantwoordelijkheid en autonomie van de conflictpartners, omdat zij zelf de grootste bevoegdheid hebben om hun geschil op te lossen. In de regel herkennen de conflictpartijen dit potentieel niet uit zichzelf, omdat zij betrokken zijn en zich dus laten leiden door emoties. Daarom is een neutrale persoon nodig om de conflictpartijen te ondersteunen bij het erkennen van de kern van het conflict en het gezamenlijk ontwikkelen van een duurzame oplossing. Bemiddeling stelt u als bemiddelaar in staat om op eigen verantwoordelijkheid een oplossing op maat uit te werken.

Tijdens de bemiddeling ondersteunt de bemiddelaar de communicatie en zorgt hij ervoor dat de bemiddelaars alle nodige informatie vrijgeven - maar hij mengt zich niet in het besluitvormingsproces en blijft altijd neutraal. Dit betekent dat hij of zij niet de kant van een conflictpartner kiest, maar de verschillende standpunten gelijk en gelijkwaardig waarneemt.

Vrijwilligheid is een basisvereiste

Bemiddeling is een vrijwillig proces. Een partij bij een conflict mag derhalve niet worden gedwongen of overgehaald om aan bemiddeling deel te nemen. Het proces heeft alleen kans van slagen als alle partijen in het conflict geïnteresseerd zijn in een minnelijke schikking. Bovendien kan elke partij de bemiddeling te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen.

Bemiddeling vereist vertrouwelijkheid

Alle bij de bemiddeling betrokken personen zijn tot geheimhouding verplicht. Deze kennis helpt ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich open en vrij kunnen uiten - er wordt een veilige ruimte gecreëerd en openheid wordt aangemoedigd. Alleen als iedereen zich veilig voelt, kunnen we tot de kern van het probleem doordringen.

Bemiddeling kan de meest uiteenlopende conflicten oplossen

Een conflict is een conflict - ongeacht de context waarin het ontstaat. Daarom kan het instrument van bemiddeling in bijna alle conflicten worden gebruikt, mits aan de voorwaarde van vrijwillige deelname is voldaan. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke conflicten en ook voorbeelden van motieven om voor bemiddeling te kiezen. Maar ook als uw probleem hier niet vermeld staat, kunt u gewoon contact met ons opnemen. Samen bekijken we of we u kunnen helpen in het kader van bemiddeling.

Zakelijke bemiddeling

 • Betwiste contractuele zaken
 • Conflicten tussen werknemers
 • Geschillen tussen aandeelhouders/management
 • Veranderingsprocessen in de onderneming
 • Planning van bedrijfsopvolging en erfeniskwesties
 • Bouwprojecten

Familie- en erfrechtbemiddeling

 • je wilt je partner niet kwetsen
 • wil je een minnelijke schikking
 • u wilt een snelle regeling
 • u bent geïnteresseerd in een minder dure procedure (in vergelijking met een gerechtelijke procedure)
 • u de onzekere afloop van een gerechtelijke procedure wilt vermijden
 • u hecht belang aan een vertrouwelijke procedure
 • Feitelijke en persoonlijke problemen lopen door elkaar heen
Leer meer